Informacje o mnie, doświadczenie zawodowe.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (2003).

 

Szkolenie specjalizacyjne odbyłem w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (2005-2010) na Oddziale Leczenia Chorób Afektywnych oraz na stażach specjalizacyjnych innych szpitali w Wielkopolsce. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje podczas szkoleń, konferencji oraz zjazdów towarzystw naukowych.

 

W latach 2009-2012 pracowałem na Oddziale Psychiatrycznym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, jednocześnie pełniac obowiązki Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta szpitala.

 

Dodatkowe doświadczenie jako lekarz psychiatra zdobywam podczas licznych konsultacji na oddziałach szpitalnych i domach pomocy społecznej oraz w poradniach zdrowia psychicznego. Prowadzę również gabinet prywatny w Ostrowie Wlkp., a także przyjmuję swoich pacjentów w Poznaniu.

 

Jak każdy dobry psychiatra dbam o najwyższy komfort swoich pacjentów. Staram się, żeby każdy kontakt odbywał się w atmosferze bezpieczeństwa, zaufania i otwartości dzięki czemu Państwa samopoczucie szybciej się poprawi.

 

Moje szczególne zainteresowania to problemy i zaburzenia psychiczne związane z wiekiem i procesem starzenia się, które wymagają kompleksowego, wielodyscyplinarnego podejścia łączącego kilka działów medycyny, a także bardzo często wsparcia osób najbliższych.

 

Równie chętnie zajmuję się terapią zaburzeń lękowych oraz zaburzeń nastroju ze szczególnym uwzględnieniem choroby afektywnej dwubiegunowej.

 

Kolejną grupą zaburzeń psychicznych której leczenie jest mi szczególnie bliskie jest schizofrenia, jej różne postacie i zaburzenia urojeniowe (psychozy) związane z różnymi przyczynami.

 

W moim gabinecie znajdą wsparcie osoby próbujące uporać się z uzależnieniami i problemami ze zdrowiem psychicznym towarzyszącymi nałogom.